Apie VKK SŠC

Vilniaus kooperacijos kolegijos Suaugusiųjų švietimo centro (toliau VKK SŠC) kūrimo istorijai pradžią turėjo ilgametė patirtis, vykdant suaugusiųjų švietimą ir mokymą Kauno aukštesniojoje kooperacijos mokykloje. Programų vykdymas kiekvienais metais glaudžiai siejamas su darbo rinkos poreikiais.

2001 m.  rugpjūčio 31 d. dėl Kauno aukštesniosios kooperacijos mokyklos reorganizavimo į Vilniaus kooperacijos kolegijos Kauno skyrių LR ŠMM išdavė kolegijai leidimą vykdyti suaugusiųjų profesinį mokymą, kuris ir toliau buvo tęsiamas Kaune. Per tokį ilgą laikotarpį sukaupta mokymo bazė pilnai atitinka rengiamų programų reikalavimus.

2002 m. gruodžio 21 d. turimoje suaugusiųjų mokymo bazėje įkurtas savarankiškas juridinis vienetas – Viešoji įstaiga Vilniaus kooperacijos kolegijos Suaugusiųjų švietimo centras.

2012 m. sausio 24 d. buvo papildyta licencija, kurioje pažymėta, kad  VKK SŠC gali vykdyti mokymus pagal formalias profesinio mokymo programas Vilniuje.

Pagrindinės VKK SŠC veiklos rūšys yra:

  • Kvalifikacijos tobulinimas;
  • Papildomas mokymas.

 

 


Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716