Atgal

Kokybės politika

Savo vidinės studijų kokybės sistemą grindžiame šiais principais, modeliais ir koncepcijomis:
  • Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.
  • Tarptautinių kokybės ir aplinkosaugos standartų (ISO) nuostatomis.
  • EPAS verslo (ekonomikos ir vadybos) studijų užtikrinimo modeliu.
  • Pasaulinio susitarimo (Global compact) ir socialiai atsakingos veiklos principais.

 

Savo veikloje vadovaujamės principais:

  • Ugdyti kokybės kultūrą.
             Apima nuolatinį tobulėjimą, kokybė tampa kasdiene būtinybe ir kiekvieno atsakomybe; į kokybės įgyvendinimą įtraukiamos visos suinteresuotos šalys; apima visas veiklos sritis - studijas, mokslo taikomąją veiklą, valdymą, paslaugų teikimą, neformalias programas ir pan. Mūsų credo: šiandien gerai, rytoj – geriau!
  • Plėtoti kooperaciją.
             Apima bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos ir tarptautinėmis įmonėmis, švietimo įstaigomis, narystę asociacijose ir pan. Mūsų credo: kartu galime daugiau!
 
  • Įgyvendinti „Pasaulinio susitarimo“ principus
             Apima žmogaus teises (lygybė), darbo jėgą (nėra diskriminacijos, vaikų darbo, priverstinio darbo), aplinkos apsaugą ir kovą su korupcija. Mūsų credo: rūpinamės visais ir vienas kitu!

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716