Atgal

Kokia galima parama?

Studijų finansavimas:

 • Geriausiai besimokantys, kurie įstojo iki 2012 m. arba nuo 2013 m. ir vėliau studijuoja pagal Informacinių sistemų diegimo ir priežiūros studijų programą,  gali gauti valstybės finansavimą pagal kiekvienų mokslų metų pabaigoje vykdomą studentų rotaciją. 
 • Studentai įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir su teise į studijų stipendiją gali gauti studijų stipendiją.
  Išsamiau – http://vsf.lrv.lt/
 • Studentas gali pretenduoti gauti socialinę stipendiją, valstybės paskolą ar  kitas lengvatas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  Išsamiau – http://vsf.lrv.lt/
 • Specialiųjų poreikių turintys studentai vieną kartą per mėnesį gali gauti 152 EUR dydžio tikslinę išmoką.
  Išsamiau – http://vsf.lrv.lt/
  Už tikslinių išmokų administravimą Kolegijoje yra atsakinga Studijų skyriaus vedėja Vivina Kuncaitė
  (Tel. (8 5) 250 2812, el. paštas vivina.kuncaite@vkk.lt, 2 kab.)


Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716