Atgal

Kaip sutrumpinti studijų laiką?

Studijų Kolegijoje ar kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje įgytų rezultatų įskaitymas

Jei norite, kad būtų įskaityti kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai, prašom Kolegijos studijų skyriui pateikti prašymą ir tos aukštosios mokyklos pažymą apie joje studijuotus dalykus bei gautus įvertinimus. Įskaitomi tie dalykai, kurie atitinka pasirinktos studijų programos Kolegijoje dalykus.

Atsiskaitymas eksternu už atskirus studijų programos dalykus

Jei norite atsiskaityti tam tikrus studijų programos dalykus eksternu, prašom pateikti prašymą Kolegijos studijų skyriui.

Neformaliuoju būdu (darbo vietoje ar kitaip) įgytų kompetencijų vertinimas ir įskaitymas (iki 75 proc. studijų programos)

Dėl neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo gali registruotis:

  • Asmenys  turintys 3 – 5 metų darbo patirtį kurioje nors srityje;
  • Asmenys dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines ar universitetines studijas ir pageidaujantys jas baigti;
  • Šiuo metu nedirbantys asmenys.

_______________________

Norite registruotis – susisiekite su Rita Davidavičiene, ji yra atsakinga už neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimą, pripažinimą ir prilyginimą studijų rezultatams.

Registravimosi anketa čia...
Užsiregistravusiems kandidatams suteikiama pilna informacija apie neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarką Kolegijoje.

Tel. (8 5) 250 2811
el. paštas rita.davidaviciene@vkk.lt

 


Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716