Atgal

Ką reiškia kooperacija?

Kooperacija – tai atsakingu veikimu pagrįstas bendradarbiavimas, tikslo siekimas bendromis pastangomis. Šis principas grindžiamas tikėjimu, jog partneriavimas visose gyvenimo srityse išlaisvina kūrybinį potencialą bei leidžia pasiekti geresnių rezultatų.