Atgal

Paslaugos

Skaitytojų aptarnavimo tvarką VKK bibliotekoje reglamentuoja Naudojimosi Vilniaus kooperacijos kolegijos biblioteka taisyklės.
Skaitytojai bibliotekoje aptarnaujami su Lietuvos studento pažymėjimais, asmens tapatybės kortele arba kitu LR dokumentu, kuriame yra asmens duomenys bei nuotrauka.
 
Leidinių skolinimas
 • Leidinių paieška aliekama VKK bibliotekos el. kataloge.
 • Naudotis elektroniniu katalogu galima iš bet kurios kompiuterizuotos darbo vietos, kuri turi prieigą prie interneto.
 • Leidiniai į namus skolinami 1 savaitei, 1 mėnesiui, 1 semestrui. Pasibaigus semestrui visi leidiniai turi būti grąžinami arba pratęsiami. Leidinio grąžinimo terminą galima pratęsti užėjus į biblioteką, telefonu (8 5) 2502809 arba el. paštu biblioteka@vkk.lt
 • Ne kolegijos bendruomenės nariams leidiniai į namus neišduodami, jais galima naudotis tik skaitykloje.
 • Primename: būkite atidūs ir laiku grąžinkite knygas. Laiku negrąžinę leidinių, skaitytojai už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam leidiniui privalo sumokėti 0,03 Eur delspinigius.
Užklausų vykdymas
VKK bibliotekoje vykdomos bibliografinės teminės, tikslinamosios, adresinės, faktografinės užklausos.
 • Teminė užklausa – dukumentų pagal turinį, temą, problemą ar šaką peieška.
 • Tikslinamoji užklausa – leidinio bibliografinio įrašo duomenų tikslinimas.
 • Adresinė užklausa – dokumento saugojimo vietos nustatymas.
 • Faktografinė užklausa – faktų, datų, vietų, pavardžių ar pan. patekimas.
Mokymai / konsultacijos
 • Kiekvienų mokslo metų pradžioje pagal nustatytą grafiką vykdomi mokymai pirmo kurso studentams.
 • Individualiai studentai konsultuojami iš anksto susitarus telefonu (85) 2502809 arba el. paštu biblioteka@vkk.lt
Interneto paslaugos
 • Bibliotekos kompiuteriais gali naudotis visi VKK bendruomenės nariai.
 • Surastą informaciją internete ar paruoštus darbus Microsoft Office ar kt. programomis galima laikinai išsaugoti kompiuterio diske (informacija ištrinama išjungus kompiuterį) arba atspausdinti.
 • Bibliotekoje veikia bevielio interneto ryšys.
Skaitytojų naudojimąsi bibliotekos kompiuteriais reglamentuoja Naudojimosi VKK kompiuteriais taisyklės.
Griežtai draudžiamas autorinių kūrinių platinimas (filmų, muzikos, kompiuterinių žaidimų bei programų) bei nelegalios programinės įrangos diegimas.
Mokamos paslaugos
 • Dokumentų spausdinimas spalvotu spausdintuvu – 0,29 Eur;
 • Dokumentų skenavimas – 0,14 Eur už vieną puslapį;
 • Įrašymas į CD – 0,58 Eur;
 • Dokumentų kopijavimas: A4 formato – 0,04 Eur už 1 psl., A3 – 0,08 Eur už 1 psl.;
 • Dokumentų įrišimo darbai: iki 95 psl. – 0,52 Eur už vieną vnt., virš 95 psl. – 0,58 Eur už vieną vnt.
 • Vienos kopijavimo ir spausdinimo kortelės su 100 kreditų kaina – 3,48 Eur.
Mokslinių publikacijų registracija
Registruojant publikaciją reikia pateikti:
 • Mokslinės publikacijos originalą arba kopiją:

1)  knygai – antraštinio lapo abiejų pusių, paantraštės, turinio, metrikos kopijas;
2)  straipsniui – pirmo ir paskutinio puslapių, kuriuose yra nurodytas cituojamos literatūros sąrašas bei reziumė, kopijas bei leidinio, kuriame publikuotas straipsnis, antraštinio lapo abiejų pusių kopijas;
3)  spausdintai konferencijos pranešimų medžiagai ar tezėms – leidinio antraštinio lapo (su leidybiniais duomenimis), pranešimo ar tezių pirmo ir paskutinio puslapio kopijas.VKK mokslinių publikacijų registravimo kortelę.

Speciali įranga neįgaliems studentams