Absolventai apie VKK

Saulius Dusevičius

UAB „Finansų valdymas“ direktorius

Studijavau apskaitą. Ją laikau savo pašaukimu ir šioje srityje dirbu iki šiol. Kolegijoje įgijau puikių teorinių ir praktinių žinių, kurias galiu pritaikyti darbe.

Labai smagūs man buvo greitai prabėgę studijų metai. Aktyviai dalyvavau studentiškame gyvenime: buvau Studentų tarybos pirmininkas, daugelio renginių organizatorius ir dalyvis. Čia suradau gerų draugų, su kuriais bendrauju iki šiol.

Vilniaus kooperacijos kolegija – puikus pasirinkimas. Ačiū dėstytojams, linkiu sėkmės visai Kolegijos bendruomenei.

Vitalija Plukytė

UAB „Rittal“ buhalterė

Manau, kad pats likimas atvedė mane į Vilniaus kooperacijos kolegiją. Į ją grįžčiau su malonumu. Čia buvo geriausi studijų metai, naujų galimybių metai mano gyvenime.

Kolegijoje dirba puikūs, praktinės patirties turintys dėstytojai, savo srities profesionalai. Nors Kolegiją baigiau senokai, bet atmintyje liko Henrikas Čigriejus, kuris dėstė kultūros istoriją, Juozas Šinkūnas – tikimybių teoriją ir aukštąją matematiką, Regina Jakiūnienė – mikro- ir makroekonomiką, Jonas Čiurlionis – filosofiją. Šie ir kiti dėstytojai sukaupė mums didelį žinių ir praktikos bagažą, studijos buvo ne tik „žinių mokykla“, bet ir „gyvenimo mokykla“.

Įgytas žinias galėjome pritaikyti įmonėse dar studijų metais, o darbą surasti pagal įgytą specialybę nebuvo sunku. Dirbu pagal specialybę, manau, tai svarbiausia, o tobulėjimui nėra ribų. Svarbiausia, kad žmogus surastų save, o aš save suradau šioje Kolegijoje.

Aušra Sakovskienė

UAB „Lukoil Baltijavyresnioji personalo specialistė

Studijas Vilniaus kooperacijos kolegijoje (tuometinėje Vilniaus aukštesniojoje kooperacijos mokykloje) pradėjau 1993 metais. Tada kolegijoje atsirado nauja studijų programa – Įstaigų administravimas. O mane žavėjo darbas biure. Tai buvo laikotarpis, kai sparčiai kūrėsi daug privataus verslo įmonių ir administratorių poreikis augo. Čia mačiau gerą perspektyvą.

Studijuodama gavau daug ne tik bendrųjų dalykų žinių, bet ir specifinių, reikalingų konkrečiam mano ateities darbui: įstaigos dokumentų valdymo, bendravimo ir kalbos kultūros, etiketo bei kitų svarbių disciplinų. Įgijau pakankamai žinių, kad galėčiau pradėti praktinį darbą.

Džiaugiuosi, kad turėjau puikius dėstytojus. Ypatingai įsimintinas žmogus, šviesi asmenybė rašytojas Henrikas Čigriejus. Novatoriškumu bei perspektyviu požiūriu įspūdį darė tuometinis direktorius Jonas Jakubauskas. Išsilavinimu ir inteligencija išsiskyrė mūsų grupės kuratorė Margarita Bačiulienė, kuri mums buvo nuoširdi globėja ir sektinas pavyzdys.

Visa tai ir buvo tas tvirtas pagrindas, ant kurio galėjau statyti tolesnį savo gyvenimą.

Jolita Valaitienė

AB „Swedbank“ kreditavimo vadybininkė

Nors Vilniaus kooperacijos kolegiją baigiau prieš 12 metų, iki šiol su pasididžiavimu visiems sakau, kad esu VKK absolventė. Kolegijoje įgijau verslo administratoriaus specialybę. Tuo metu tai buvo nauja ir labai patraukli studijų programa.

Studijų kokybę Kolegijoje vertinu 100 balų. Čia mokytis buvo labai įdomu, dirba kvalifikuoti savo srities specialistai, todėl išėjau tikrai su dideliu žinių bagažu. Nors baigusi Kolegiją dar studijavau Vilniaus universitete, tačiau visas pagrindines darbui reikalingas žinias įgijau Kolegijoje.

Su malonumu prisimenu nuoširdų, draugišką dėstytojų ir studentų bendravimą, linksmą studentišką gyvenimą. Iki šiol seku Kolegijos gyvenimą ir tikiu, kad ji Lietuvai išugdys dar daug gerų specialistų.

Valerij Volk

UAB „Audifina“ Apskaitos skyriaus vadovas

Į Vilniaus kooperacijos kolegiją stojau ne todėl, kad buvau nusprendęs mokytis būtent čia, o dėl susiklosčiusių aplinkybių. Vėlavau stoti, o Kolegijoje kaip tik buvo pratęstas dokumentų priėmimo terminas. Tad pasukau į ją studijuoti buhalterijos mokslų ir niekada nesigailėjau dėl šio sprendimo. Jau 16 metų visa mano veikla susijusi su pasirinkta profesija ir jos nekeisčiau į jokią kitą.

Studijos man patiko, pasirinkta specialybė pasirodė esanti įdomi. Įsiminė mokymasis praktinio mokymo įmonėje „Reda“. Daug dėmesio buvo skiriama užsienio kalbų mokymui, dabar jos man labai praverčia darbe, nes bendraujame su užsienio partneriais. Kolegijoje gavau pakankamai ir bendrųjų, ir specialybės dalykų žinių, kad galėčiau pradėti praktinį darbą. Geras teorinis pasiruošimas leidžia man sėkmingai dirbti sudėtingoje apskaitos ir mokesčių srityje, kur kiekviena klaida gali kainuoti labai brangiai. Tai motyvuoja nuolat tobulėti.Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716