Atgal

Paskaitų laikas

1.   7:40-9:10
2.   9:20-10:50
3.  11:00-12:30
     12:30-13:00 pertrauka
4.  13:00-14:30
5.  14:40-16:10
6.  16:20-17:50
7.  18:00-19:30
8.  19:40-21:10

Mokesčiai už kolegijos išduodamus dokumentus ir akademinius įsiskolinimus

Dėl prašymų soc. stipendijoms ir tikslinėms išmokoms gauti

  Studentai kviečiami pildyti prašymus soc. stipendijoms ir tikslinėms išmokoms gauti.

Dėl prašymų-anketų teikimo

Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų (rudens semestrui) prašymų-anketų teikimo pradžią,
nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d.,
iki 2019 m. rugsėjo 13 d. (15:00 val.)
    - Paskolos studijų kainai sumokėti;
    - Paskolos gyvenimo išlaidoms.

Daugiau informacijos čia...

Finansinė parama studijoms

Studentų atstovybė

Vilniaus kooperacijos kolegijos SA yra nevalstybinių kolegijų studentų atstovybė, turinti juridinio asmens statusą. VKK SA yra Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS), Vilniaus jaunųjų organizatorių sąjungos (apskritasis stalas) (VJOS AS), Nacionalinės jaunimo agentūros (NYSA) narė. VKK SA sprendžia klausimus, kuriuos pavieniui studentui būtų sunku išspręsti. Kiekvienoje studentų grupėje yra seniūnai. Su studijų skyriais jie derina atsiskaitymų ir egzaminų tvarkaraščius, perduoda svarbią informaciją savo grupės studentams ir pan. VKK SA atstovauja visiems VKK studentams, todėl kiekvienas kolegijos studentas gali į ją kreiptis, norėdamas išsiaiškinti dėl studijų kilusius klausimus.

VKK SA vadovaujasi Vilniaus kooperacijos kolegijos studentų atstovybės įstatais. Jei Jums, mielas Studente, iškilo problemų, ieškote pagalbos, turite idėjų, ateikite pas mus arba rašykite mums.


Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716