2017-2018 m.m.

KODĖL VERTA STUDIJUOTI VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJOJE? 

 • Studijos ir apgyvendinimas Vilniaus miesto centre.
 • Galimybė sumažinti studijų trukmę ir kainą įskaitant aukštosiose mokyklose įgytus rezultatus ar dalį dėstomų dalykų atsiskaitant eksternu (baigusiems profesinio mokymo įstaigas).
 • Lankstus studijų grafikas.
 • Visokeriopa pagalba įsidarbinant.
 • Tarptautinių ekspertų grupių akredituotos Europos darbo rinkoje paklausios studijų programos.
 • Nuotolinės studijos.
 • Galimybė studijuoti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis tarptautinėse grupėse.
 • Dalinės studijos ir praktikos užsienio aukštosiose mokyklose ir įmonėse.
 • Žinių ir gebėjimų, įgytų darbo rinkoje ir kitose švietimo institucijose, įskaitymas.
 • Profesinės praktikos Lietuvos verslo įmonėse ir kitose organizacijose.
 • Bendrųjų – verslumo, lyderystės – asmens kompetencijų inovatyvus ugdymas.
 • Socialinės stipendijos, materialinė parama, skatinimas už gerus studijų rezultatus.
 • Tęstinės magistrantūros studijos Lietuvos ir užsienio universitetuose. 
__________________________________________________
 
Priėmimas į Kolegiją vykdomas vadovaujantis LAMA BPO nustatyta tvarka ir Kolegijos priėmimo taisyklėmis.
 

__________________________________________________

Priėmimas į nuolatines (galimybė rinktis sesijinę tvarkaraščio formą) ir ištęstines studijas*, vyksta šiais būdais:

1. Per Bendrąjį priėmimą, LAMA BPO sistemoje pateikia pageidavimus studijuoti VKK pagal LAMA BPO tvarką ir taisykles (žr. www.lamabpo.lt). Šio priėmimo metu stojantysis stojantis į valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali pretenduoti gauti studijų stipendiją. Priėmimas prasideda nuo 2017 m. birželio 1d.

2. Atskiru priėmimu į VKK mokamas vietas (ne per LAMA BPO). Stojimo dokumentai pateikiami VKK dokumentų priėmimo tarnybai. Priėmimas prasideda nuo 2017 m. vasario 1d.

 
Priėmimo tarnybos darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9 iki 16 val.
penktadieniais – nuo 9 iki 15 val.
 
                  Tel. (8 5) 275 0183, (8 5) 275 0103, el. p. info@vkk.lt
__________________________________________________
 
Jeigu negalite atvykti, siūlome dokumentus pateikti internetu.
 
Nuskenuokite:
1. Užpildytą ir pasirašytą prašymą (prašymas čia...);
2. Brandos atestatą ir jo priedą;
3. Asmens dokumentą (pasą arba ID kortelę);
4. Foto nuotrauką;
5. Papildomus dokumentus įrodančius, kad galite gauti papildomų stojimo balų arba nuolaidą studijoms.
6. Dokumentą, patvirtinantį pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu).
7. Dokumentą, patvirtinantį apie atliktą privalomą karinę tarnybą arba bazinius karinius mokymus.
 
Visus dokumentus suarchyvuokite ir archyvinį failą atsiųskite mums...
Mes su Jumis susisieksime ir pranešime apie stojimo rezultatus.
 • Sumokėkite 40 € dokumentų registracijos mokestį:
                   Gavėjas - Vilniaus kooperacijos kolegija, UAB.
                   Įmonės kodas – 211965470.
                   Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, a. s. LT197300010103782730, b. k. 73000.
                   Sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Priėmimo dokumentų registracijos įmoka“.
                   Mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, asmens kodas.
 • Atvykus pasirašyti studijų sutarties, Priėmimo tarnybai pateikite dokumentų originalus. Studento bylai formuoti paliekamos pateiktų dokumentų kopijos.

Laukiame Jūsų!

__________________________________________________

Studijų kaina

Studijų krypčių grupė – Verslo ir viešoji vadyba

Studijų programos pavadinimas

Metinė studijų kaina

Nuolatinių studijų

Ištęstinių studijų

Verslo vadyba 1080 EUR 810 EUR
Buhalterinė apskaita
Restoranų ir maitinimo verslas
Logistikos pardavimo valdymas
Verslo informacinių sistemų valdymas (ketinama vykdyti nuo 2017-09-01)

__________________________________________________

Nuolaidų ir paskatinimo sistema:

1. Mokantys visą studijų kainą ir studijavę ar baigę aukštąją mokyklą studentai, kuriems VKK įskaito studijų dalykus arba jų dalį už įskaitytus kreditus nemoka.

2. Profesinių mokymo įstaigų, su kuriomis pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, absolventams taikoma sutartyje numatyta studijų mokesčio nuolaida už eksternu atsiskaitytus studijų dalykus.

3. Mokantiems visą studijų kainą, 20 proc. mokesčio nuolaida taikoma:

 • Tuo pačiu metu VKK studijuojantiems dviem ar daugiau asmenų iš vienos šeimos.
 • Asmenims, kurie patys arba jų bent vienas iš tėvų (globėjų) dirba VKK Steigėjo KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ sistemos ar jos juridinių narių įmonėse.
 • VKK alumnų šeimų nariams.

4. Socialiai remtiniems studentams skiriamos pašalpos.

5. Už gerus studijų rezultatus, aktyvų dalyvavimą VKK veikloje studentai skatinami papildomomis stipendijomis, nepiniginėmis dovanomis ar prizais.

Stok :)

Stok :)Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716